Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry

KUVATAIDEPSYKOTERAPIA- taiteellinen luomisprosessi ja psykoterapia

Kuvataidepsykoterapia on hoitomuoto, joka yhdistää kuvallisen luomisprosessin ja psykoterapian. Kuvataidepsykoterapian tarkoituksena on antaa potilaalle mahdollisuus yksilöllisen kehityksen täydentymiselle ja korjaantumiselle. Sen työskentelyalueena on potilaan mielen maailma, joka ilmenee hänen terapian aikana tuottamissaan kuvissa. Kuvataidepsykoterapiassa on merkityksellistä sekä potilaan kuvallinen työskentely että hänen suhteensa kuvataidepsykoterapeuttiin. Ryhmäkuvataidepsykoterapiassa on merkittävää myös potilaan suhde ryhmän muihin jäseniin. Kuva ja sen emotionaalisen sisällön vastaanottaminen muodostavat potilaan ja kuvataidepsykoterapeutin välisen kontaktin ja työskentelyn perustan.

KUVALLINEN TYÖSKENTELY

Kuvallinen työskentely on monitasoinen tapahtuma, joka antaa mahdollisuuden työstää psyykkisiä vaikeuksia symbolisessa muodossa. Se toimii siltana ulkoisen ja sisäisen todellisuuden sekä tietoisen ja tiedostamattoman välillä. Kuva on terapiassa kommunikaatio- ja ilmaisuvälineenä, mutta sillä on myös itsenäinen, potilaan sisäistä maailmaa jäsentävä ja koostava tehtävä.

HOITOSUHDE

Terapeutti ja potilas tutustuvat terapiatunnin aikana syntyneisiin piirustuksiin, maalauksiin, veistoksiin ym. niistä keskustellen. Yhdessä tehtävä tulkinnallinen työ auttaa niin vaikeuksien tunnistamisessa ja ymmärtämisessä kuin psyykkisten vahvuuksien löytymisessä. Tämä tulee mahdolliseksi säännöllisessä ja jatkuvuuteen perustuvassa hoitokontaktissa, josta potilaan kanssa sovitaan. Terapian pituus voi vaihdella hoidon tavoitteista riippuen; yleensä on kuitenkin kyseessä useamman vuoden kestävä hoitosuhde.