Ajankohtaista

Kuvataidepsykoterapeuttien integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2021-2023

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry järjestää tammikuussa 2021 alkavan kaksivuotisen kuvataidepsykoterapian integratiivisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä on hyväksynyt koulutuksen opetussuunnitelman 18.12.2018.

Koulutus sisältää 38 lähiopetuspäivää. Se tulee toteutumaan Helsingissä.

Koulutukseen voivat hakea joko kuvataidepsykoterapiakoulutuksen suorittaneet tai sekä taideterapiakoulutuksen että psykoterapiakoulutuksen suorittaneet henkilöt, jotka toimivat kliinisessä työssä ja joilla on mahdollisuus antaa kuvataideterapiatyön työnohjausta.

Hakuohjeet

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa hakija kuvaa
omia tavoitteitaan ja motivaatiotaan hakea koulutukseen sekä
työkokemustaan, täydennyskouluttautumistaan, nykyisiä työtehtäviään ja
mahdollisia muita alaan liittyviä vastuitaan. Hakemukseen liitetään
jäljennökset psykoterapeuttikoulutuksen todistuksesta, Valviran
todistuksesta psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeudesta sekä
todistus mahdollisesta erillisestä (kuva)taideterapeutin koulutuksesta.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja peruskoulutus.

Hakuaika päättyy 30.4.2020. Valintahaastattelun hinta on 150 €. Haastattelut järjestetään Helsingissä. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse hakuajan päätyttyä.

Hakemukset ja lisätiedot:
Koulutuksen johtaja Mimmu Rankanen, mimmu.rankanen(at)hotmail.com

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on sidoksissa opiskelijamäärään. Koulutuksen hinta tulee olemaan koulutusryhmän koosta riippuen (8-12 opiskelijaa) 3100-4700 €/vuosi. Koulutushinta sisältää lähiopetuspäivien opetuksen, 44 h omaa terapiaa ja 28 tuntia työnohjauksen työnohjausta. Lisäksi koulutusmaksu kattaa lounaat, päiväkahvit ja osan taidemateriaaleista.

Koulutuksen hintaan eivät sisälly suurryhmän osallistuminen (16 h) ja kuvataidepsykoterapiatyön työnohjaus (72 h). Koulutuksen kuvataidepsykoterapiatyön työnohjaus voi toteutua ryhmässä, jonka opiskelijat voivat halutessaan muodostaa.

HUOM. Kuvataidepsykoterapiatyön työnohjausta, joka on tapahtunut (kuvataide)psykoterapeutiksi valmistumisen jälkeen, on mahdollista hyväksilukea osaksi kouluttajapsykoterapeuttikoulutusta enintään 22 tuntia. Tällöin opiskelijan kustannettavaksi jää 50 tuntia työnohjausta. Koulutuksen johtoryhmä tekee päätöksen hyväksiluettavista tunneista yksilöllisesti jokaisen hakijan osalta. Tätä varten koulutettavan on toimitettava työnohjaajan todistus toteutuneista kuvataidepsykoterapian työnohjaustunneista.

Lataa ja lue tähän koulutukseen liittyvät pdf-esitteet:

OPS Kouluttajakoulutus

ja

Kuvataidepsykoterapian integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus_seminaarit

ja

Kuvallinen kouluttajakoulutus_esite

 

Koulutuksen historia

Taideteollisen Korkeakoulun Koulutuskeskus (TaiK) on järjestänyt kuvataidepsykoterapiakoulutusta vuodesta 1974 lähtien. Kuvataidepsykoterapiakoulutus päättyi TaiKissa vuonna 2003.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO, nyk. VALVIRA) rekisteröi hakemuksen perusteella koulutuksesta valmistuneet erityistason psykoterapeutteina.

Suomen Mielenterveysseuran ja Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien liiton yhteistyössä toteutui vaativan erityistason kuvataidepsykoterapian kouluttajakoulutus, joka päättyi 2005.

TEO hyväksyi kouluttajakoulutuksen suorittaneet vaativan erityistason psykoterapeuteiksi vuonna 2007.

Vuonna 2011 – 2015 toteutui erityistason kuvataidepsykoterapeuttikoulutus yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Koulutus oli Valviran hyväksymä eli koulutuksesta valmistuneet terapeutit voivat hakea suojattua psykoterapeutti-ammattinimikettä.

Lisäksi Suomen kuvataidepsykoterapeuttien Liitto on järjestänyt kahdesti psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa v. 2008 – 2009 ja v. 2009 -2011.

 

 

Paikkoja kuvataidepsykoterapia-ryhmässä

Täydentyvässä kuvataideterapiaryhmässä on vapautunut paikkoja.

Ryhmä kokoontuu Kampissa Urho Kekkosen kadulla Torstaisin klo 16.15-17.45.

Kuvataidepsykoterapiassa yhdistyy luova taiteen tekemisen prosessi ja psykodynaaminen ryhmäpsykoterapia.

Kuvataidepsykoterapia soveltuu hyvin monenlaisien psyykkisten ja sosiaalisten vaikeuksien ja ongelmien hoitomuodoksi.

Ryhmään tullaan mukaan haastattelujen kautta.
Varaa aika haastatteluun ja kysy lisää, joko puhelimitse 040 8238357 tai e-mailitse: sinikka.m.vaara@outlook.com

Kuvataidepsykoterapian kustannuksiin on mahdollista hakea KELA:n kuntotustukea tai harkinnanvaraista tukea HUS-kuntayhtymän kautta myös vakuutusyhtiöt saattavat osallistua psykoterapian kustannuksiin.

Tervetuloa mukaan!

 

 

Tervetuloa uudistuneille sivuillemme!

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry on uudistanut internet-sivunsa.

 

Kuvamenetelmien koulutusta asiakastyön avuksi!

Kuvataidepsykoterapeuttien liitto ry:n jäsen Johanna Wahlbeck järjestää kuvamenetelmien koulutusta yhteistyössä esimerkiksi kesäyliopistojen kanssa.

Koulutuksen osallistujat voivat olla alalta kuin alalta, jollain tavalla asiakkaiden kanssa viestiviä, esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, valmentajia, terapeutteja, työnohjaajia, asiakaspalvelijoita tai opettajia.

Aiempia piirustus- tai maalaustaitoja ei tarvita. Opetus räätälöidään osallistujien työn tarpeet huomioiden ja edetään yhdessä kokemuksellisesti oppien.

Koulutus tukee työnohjauksellisesti asiakastyötä. Kouluttaja on myös työnohjaaja (STOry).

Tervetuloa koulutukseen! Kuvataiteellinen ilmaisu kuuluu kaikille!

Ks. lista koulutuksista ja paikkakunnista ja ilmoittaudu koulutukseen: Oivallamme.fi/opi

Seuraa sivua Oivallamme.fi/opi tai pyydä lähettämään tiedotteita sähköpostilla johanna@oivallamme.fi

Oivallamme-sivuston Opi-koulutussivu, jossa linkit koulutusten sivuille

 

Yliopistoyhteistyö 2012 –

Vuodesta 2012 lähtien kaikki psykoterapiakoulutukset toteutetaan asetuksen mukaisesti täydennyskoulutuksena yliopistoissa. Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien liitto neuvottelee tällä hetkellä joidenkin yliopistojen kanssa koulutusyhteistyöstä. Näiden koulutussuunnitelmien etenemisestä tiedotetaan näillä sivuillamme heti hankkeen edetessä.

 

Uusi nimi Liitolle

Suomen Kuvataideterapeuttien Liitto ry:n nimi on syksystä 2014 lähtien muuttunut Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry:ksi. Nykyinen nimi vastaa paremmin koulutuksen psykodynaamisen psykoterapian suuntausta ja toivoaksemme antaa näin tarkemman kuvan tämän terapiamuodon lähtökohdista.

Katso koulutussivu