Kirjallisuutta

Voivatko kuvat auttaa? Mitä kuvat tekevät terapiassa? Mitä kuvataidepsykoterapia on?
– Näihin kysymyksiin saat nyt vastauksen kauan odotetusta Kuvataidepsykoterapian teoriaa ja käytäntöä käsittelevästä teoksesta:

SUHTEESSA KUVAAN

Kirja on suunnattu hoito-, opetus- ja taidealoilla työskenteleville sekä niitä opiskeleville, mutta myös kaikille kuvataidepsykoterapiasta kiinnostuneille. Kirjoittajat ovat pitkään alalla toimineita kuvataidepsykoterapeutteja, työnohjaajia ja kouluttajia. Kaikki ovat Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien liiton jäseniä.

Kirjaa voi tilata osoitteesta mari.ropponen@welho.com


Kivelä, M. (toim.):
Kasvamisen kuvia: taideterapian näkökulmia
Valtion painatuskeskus 1992
Seeskari, Daniela:
Lasten ja nuorten taideterapia – Kasvamisen voimavara
Omakirja 2004
Case, Catherine & Dalley, Tessa:
The Handbook of Art Therapy
Routledge, London 1992
Killick, K & Schaverien, J.:
Art, Psychotherapy & Psychosis
Routledge, London 1997
Kramer, Edith:
Art as Therapy with Children
Knopf publ., New York 1989
Rubin, Judith (ed.):
Approaches to Art therapy: Theory and Technique
Brunner & Routledge, New York 2001
Schaverien, Joy:
The Revealing Image
Jessica Kingsley Publ., London 1991
Skaife, Sally & Huet, Val:
Art Psychotherapy Groups, Between pictures and words
Routledge, London 1998
Wadeson, Harriet:
Art Psychotherapy
Wiley Publ., New York 1987
Leijala –Marttila, M. &Huttula,
Taidepsykoterapia. Psykoanalyyttinen näkökulma
K.(toim.):
Duodecim, Helsinki 2011
Syventävää kirjallisuutta:
Ihalainen, Terttu:
Kuva puhumattoman lapsen kommunikaatiomuotona
Helsingin Yliopisto, Helsinki 1994
Kivelä, Merja:
Kuvan merkitys taideterapiassa
Helsingin Yliopisto, Helsinki 1995
Segal, Hanna:
Dream, Phantasy and Art
Routledge, London 1991
Dalley, Tessa (ed):
Images of art therapy
Tavistock, London 1987
Ehrenzweig, Anton:
The Hidden Order of Art
University of California Press, Los Angeles 1971
Fuller, Peter:
Art and Psychoanalysis
Writers and Readers Publ. Coop. Ltd, London 1980
Gilroy, Andrea & Mc Neilly, Gerry (ed.):
The Changing Shape of Art Therapy
Jessica Kinsley Publ., London 2000
Hogan, Susan:
Healing arts: the history of art therapy
Jessica Kinsley Publ.,London 2001
Levens, Mary:
Eating disorders & the magical control of the body: treatment through art therapy
Routledge, London 1995
Liebmann, Marian:
Art therapy for Groups
Brunner & Routledge, New York 2004
Maclagan, David:
Psychological Aestehetics: Painting, Feeling and Making Sense
Jessica Kinsley publ.,London 2001
Milner, Marion:
The Supressed Madness of Sane Men
Routledge, London 1988
Schaverien, Joy:
Desire and the Female Therapist
Routledge, London 1995
Simon, Rita:
The Symbolic images in art therapy
Routledge, London 1992
Thomson, Martina:
On Art and Therapy
Free Association Books, London 1997
Walter, Diane:
Group Interactive Art Therapy
Routledge, London 1993