Koulutuksen historia

Kuvataidepsykoterapia koulutus

Koulutuksen historia

Taideteollisen Korkeakoulun Koulutuskeskus (TaiK) on järjestänyt kuvataidepsykoterapiakoulutusta vuodesta 1974 lähtien. Kuvataidepsykoterapiakoulutus päättyi TaiKissa vuonna 2003.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO, nyk. VALVIRA) rekisteröi hakemuksen perusteella koulutuksesta valmistuneet erityistason psykoterapeutteina.


Suomen Mielenterveysseuran ja Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien liiton yhteistyössä toteutui vaativan erityistason kuvataidepsykoterapian kouluttajakoulutus, joka päättyi 2005. TEO hyväksyi kouluttajakoulutuksen suorittaneet vaativan erityistason psykoterapeuteiksi vuonna 2007.


Vuonna 2011 – 2015 toteutui erityistason kuvataidepsykoterapeuttikoulutus yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Koulutus oli Valviran hyväksymä eli koulutuksesta valmistuneet terapeutit voivat hakea suojattua psykoterapeutti-ammattinimikettä.


Lisäksi Suomen kuvataidepsykoterapeuttien Liitto on järjestänyt kahdesti psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa v. 2008 – 2009 ja v. 2009 -2011.

Suomen kuvataidepsykoterapeuttien liitto järjesti Kuvataidepsykoterapian integratiivisenkouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen 2021-2023. Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä hyväksyi koulutuksen opetussuunnitelman 18.12.2018.

Psykoterapeuttinimikkeen vaatimukset täyttävä psykodynaamis-integratiivinen kuvataidepsykoterapeuttikoulutus alkaa vuonna 2025 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.