Kuvataidepsykoterapia

Kuvataidepsykoterapia on psykoterapiaa, jossa asiakkaan on mahdollista ilmaista itseään sekä
sanallisesti että kuvallisesti erilaisten tarjolla olevien taidemateriaalien avulla.

Luova, taiteellinen työskentely on asiakkaan kasvun ja kehityksen palveluksessa.

Yleisesti ottaen psykoterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakykyä heikentävien oireiden lieventyminen ja sitä kautta elämänlaadun kohentuminen.

Psykoterapia on tehokas psyykkisten häiriöiden hoitomuoto.
 

Mitä kuvataidepsykoterapiassa tapahtuu?

Kuvataidepsykoterapiassa kuvien tekeminen on vapaaehtoista, mutta taidemateriaalit ovat aina tarjolla. Niiden avulla asiakas voi kertoa, tutkia, muokata tai jäsentää ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan.

Kuvataidepyskoterapiassa voi esimerkiksi piirtää, maalata, muovailla ja muutoin muokata erilaisia materiaaleja tai vaikkapa rakentaa. Lasten terapiassa leikki ja sadut voivat olla osana yhteistä vuorovaikutusta.

Materiaalien kanssa työskentely sekä valmiin työn katsominen herättää tunteita ja ajatuksia, joista voi keskustella yhdessä terapeutin kanssa.
 

Terapiasuhde

Kaikki psykoterapiat perustuvat asiakkaan ja terapeutin yhteistoimintaan. Hyväksi ja luottamukselliseksi koettu yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä on hoidon keskeinen elementti.

Kuvataidepsykoterapiassa kuvallinen työskentely tuo tähän suhteeseen merkittävän lisän, sillä kuva syntyy terapiasuhteen suojissa.