Terapiaan hakeutuminen

Kuvataidepsykoterapia soveltuu niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin, joilla on eriasteisia psyykkisiä häiriöitä.

Kuvataidepsykoterapiaan hakeutuminen ei edellytä potilaalta erityistä kuvallista lahjakkuutta ja taitoja. Oleellista on terapiaan hakeutujan oma kiinnostus ja tarve työskennellä kuvallisesti tai löytää omalle ilmaisulleen monipuolisempia ulottuvuuksia.

Kuvataidepsykoterapiaa on mahdollista saada sekä yksilö- että ryhmäpsykoterapiana.

Kuvataidepsykoterapiaa on Suomessa käytetty esimerkiksi hoito- ja kuntoutusyhteisöissä, erityiskouluissa ja yksityisvastaanotoilla. Sitä voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä.

Kelan kautta kuvataidepsykoterapiaa voi hakea kuntoutuspykoterapiana tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Myös kunnat ja sairaanhoitopiirit kustantavat kuvataidepsykoterapiaa eri-ikäisille asiakkaille.

Terapiaan voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana.

Kuvataidepsykoterapiapalveluita antavia terapeutteja voi tiedustella Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitosta tai siirtymällä TERAPEUTTIEN YHTEYSTIEDOT sivulle.

Liiton sivuilla olevat terapeutit ovat joko Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liiton tai vastaavan Liiton hyväksymän koti- tai ulkomaisen koulutuksen suorittaneita kuvataidepsykoterapeutteja.