Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto

kuvataidepsykoterapia

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry perustettiin vuonna 1979 ajamaan ja valvomaan jäsentensä ammatillisia etuja. Liiton tavoitteena on edistää alan tunnettavuutta ja luoda ammatillisia yhteyksiä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Liitto järjestää alan koulutusta ja seminaareja ja ottaa tarvittaessa kantaa ammattieettisissä kysymyksissä. Vuoteen 2014 asti Liiton nimi oli Suomen Kuvataideterapeuttien Liitto ry. Nykyinen nimi valittiin vastaamaan paremmin koulutuksen psykodynaamisen psykoterapian suuntausta.

Hallitus v. 2018 – 2019
Sanna Pikku-Pyhältö, puheenjohtaja
Anna Salmi, sihteeri
Heli Halkosalmi
Laura Kökkö
Laura Laakkonen
Mia Sarvanne
Sinikka Vaara
Varajäsenet: Anna-Leena Vilhunen, Michael Rahikainen

 

Eettinen toimikunta

Toimikunta käsittelee Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry:hyn kuuluvien kuvataidepsykoterapeuttien piirissä esiin tulevia ammattieettisiä kysymyksiä ja antaa harkintansa mukaan suosituksia ja tukea ongelmallisissa tilanteissa. Toimikunnan muodostaa kolme liiton yleiskokouksen valitsemaa liiton jäsentä, joilla on hyväksytty kuvataidepsykoterapeuttikoulutus ja pitkä kokemus kuvataidepsykoterapeutin työstä.

Eettisen toimikunnan jäsenet 2018 – 2019: Terttu Pekkanen, Sinikka Vaara ja
Mari Ropponen

Lue liiton säännöt klikkaamalla tästä

Liiton yhteystiedot

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry
Ota yhteys puheenjohtajan kautta: sanna (at) pikkupyhalto.fi

Lataa tästä pdf-esite kuvataidepsykoterapiasta