Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto

kuvataidepsykoterapia

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry perustettiin vuonna 1979 ajamaan ja valvomaan jäsentensä ammatillisia etuja. Liiton tavoitteena on edistää alan tunnettavuutta ja luoda ammatillisia yhteyksiä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Liitto järjestää alan koulutusta ja seminaareja ja ottaa tarvittaessa kantaa ammattieettisissä kysymyksissä. Vuoteen 2014 asti Liiton nimi oli Suomen Kuvataideterapeuttien Liitto ry. Nykyinen nimi valittiin vastaamaan paremmin koulutuksen psykodynaamisen psykoterapian suuntausta.

Hallitus v. 2022 – 2023
Puheenjohtaja Sanna Pikku-Pyhältö
Varapuheenjohtaja Mimmu Rankanen
Sihteeri Mia Suikkanen
Jäsenet: Anna Salmi, Anna-Leena Vilhunen, Pirjo Sirola
Varajäsenet: Maarit Ostela, Micke Rahikainen, Johanna Wahlbeck

 

Eettinen toimikunta

Toimikunta käsittelee Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry:hyn kuuluvien kuvataidepsykoterapeuttien piirissä esiin tulevia ammattieettisiä kysymyksiä ja antaa harkintansa mukaan suosituksia ja tukea ongelmallisissa tilanteissa. Toimikunnan muodostaa kolme liiton yleiskokouksen valitsemaa liiton jäsentä, joilla on hyväksytty kuvataidepsykoterapeuttikoulutus ja pitkä kokemus kuvataidepsykoterapeutin työstä.

 

Liitto on aloittanut Kuvataidepsykoterapeuttien integratiivisen
kouluttajakoulutuksen keväällä 2021, lue lisää koulutussivulta.

 

Lue liiton säännöt klikkaamalla tästä

 

Liiton yhteystiedot

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry
Ota yhteys puheenjohtajan kautta: sanna (at) pikkupyhalto.fi

Lataa tästä pdf-esite kuvataidepsykoterapiasta

Katso tästä terapeuttien yhteystiedot