På Svenska

Finlands bildkonstpsykoterapeuters förbund rf

Finlands Bildkonstpsykoterapeuters Förbund rf grundades 1979 för att bevaka sina medlemmars intressen. Avsikten med förbundet är att främja kännedom om bildkonstpsykoterapeuternas verksamhet, samt skapa professionella kontakter såväl nationellt som internationellt. Förbundet ordnar dessutom utbildning på området och tar vid behov ställning i yrkesetiska frågor.

Som ordinarie medlemmar godkänns personer vars bildkonstpsykoterapiutbildning baserar sig på den psykodynamiska teoribildningen, som besitter erfordrad psykoterapeutisk behörighet och som kan anses omfatta de kriterier som den Finländska bildkonstpsykoterapiskolningen kräver.

Från och med år 1995 har de som genomgått det fyraåriga utbildningsprogrammet haft möjlighet att registrera sig i Rättsskyddscentralen för hälsovården som psykoterapeuter. Detta har gjort det möjligt att arbeta på fältet som privatpraktiserande utövare.

Välj något av följande alternativ om ni vill kontakta oss:

Kontaktuppgifter

Finlands Bildkonstpsykoterapeuters Förbund rf
E-post: liitto@kuvataidepsykoterapia.fi