Koulutus

Kuvataidepsykoterapia koulutus

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus

 

Kuvataidepsykoterapeuttien integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2021-2023 – Koulutus on päättynyt – onnea valmistuneille!

Tietoja kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksesta:

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry järjesti 2021-2023 kaksivuotisen 38 op kuvataidepsykoterapeuttien integratiivisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Jyväskylän yliopiston
psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä hyväksyi koulutuksen opetussuunnitelman 18.12.2018.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus toteutettiin kansallisen psykoterapiakoulutuskonsortion kaksivaiheista
kouluttajapsykoterapeuttikoulutusta koskevien suositusten mukaisesti.

Koulutus sisälsi 38 päivää lähiopetusta. Koulutus toteutui Helsingissä.

Koulutukseen sisältyivät seuraavat opintokokonaisuudet:

Kliinisten taitojen opintokokonaisuus 20op, jossa
– Teoria ja menetelmäopintoa 7op
– Työnohjausta ja työnohjaustaitojen ohjausta 10op
– Koulutuspsykoterapiaa 3op

Pedagogisten opintojen opintokokonaisuus 5op, jossa
– Kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria ja ohjausopintoja 3op
– Kouluttajana toimiminen 2op

Tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuus 13op, jossa
– Tutkimustaitojen opetusta ja opinnäytetyön ohjausta 3op
– Opinnäytetyö 10op

Koulutuksen opettajina toimivat seuraavat henkilöt:
Koulutuksen johtaja, pääkouluttaja, professori Mimmu Rankanen TaT, kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti, psykoterapeutti YET, kuvataidepsykoterapeutti
Jaakko Erkkilä, FT, professori, kouluttajapsykoterapeutti
Helga Hagman, psykologi, ryhmäpsykoanalyytikko VET, psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti ET,
taidepsykoterapeutti
Matti Keinänen, LKT, dosentti, psykoterapiakouluttaja
Merja Kivelä, VTL, ryhmäpsykoanalyytikko VET, kuvataidepsykoterapeutti VET
Tarja Koffert, sh, kognitiivinen psykoterepeutti VET, perheterapeutti VET
Katja Kurri, PsT, integratiivinen psykoterapeutti VET
Bodil Lindfors, FT, koulutusryhmäpsykoanalyytikko VET, kehopsykoterapeutti
Minna Martin, PsM psykologi, Kat-psykoterapeutti VET
Marja-Leena Roine, psykologi, ryhmäpsykoanalyytikko VET, kuvataidepsykoterapeutti
Jaakko Seikkula, PsT, professori, psykoterapeutti VET
Anne Suokas-Cunliffe, psykologi, traumapsykoterapeutti VET
Eira Tikkanen, TtM, perhepsykoterapeutti VET
Liisa Wahlbeck, psykologi, taidepsykoterapeutti, koulutuslapsipsykoterapeutti VET, koulutuspsykoanalyytikko VET
Maarit Ylönen, LitT, kulttuuriantropologi FM, psykoterapeutti VET
Terttu Pekkanen, kuvataidepsykoterapeutti VET

Koulutukseen hyväksymisen ehtona oli, että hakijat olivat aikaisemmin suorittaneet joko kuvataidepsykoterapeuttikoulutuksen, tai yhdistelmän psykoterapeuttikoulutus sekä taideterapiakoulutus. Lisäksi he toimivat kliinisessä työssä ja heillä oli mahdollisuus antaa kuvataidepsykoterapiatyön työnohjausta.

Koulutukseen haettiin vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen liitettiin jäljennökset psykoterapeuttikoulutuksen todistuksesta, Valviran
todistuksesta psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeudesta sekä
todistus mahdollisesta erillisestä (kuva)taideterapeutin koulutuksesta.

 

Liiton säännöt
Lue liiton säännöt klikkaamalla tästä

 

Liiton yhteystiedot

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry
Ota yhteys puheenjohtajan kautta: sanna (at) pikkupyhalto.fi

Lataa tästä pdf-esite kuvataidepsykoterapiasta

Katso tästä terapeuttien yhteystiedot, josta voit myös katsoa ketkä ovat valmistuneet kouluttajapsykoterapeutti-koulutuksesta.