Koulutus

kuvataidepsykoterapia koulutus

Kuvataidepsykoterapian integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2019-2021

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry järjestää marraskuussa 2019 alkavan kaksivuotisen kuvataidepsykoterapian integratiivisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä on hyväksynyt koulutuksen opetussuunnitelman 18.12.2018.

Koulutus sisältää 38 lähiopetuspäivää. Se toteutetaan Helsingissä kulttuurikeskus Sofian kauniissa merellisessä ympäristössä Kallvikinniemessä, missä opiskelijoiden on myös mahdollista majoittua.

Koulutukseen voivat hakea joko kuvataidepsykoterapiakoulutuksen suorittaneet tai sekä taideterapiakoulutuksen että psykoterapiakoulutuksen suorittaneet henkilöt, jotka toimivat kliinisessä työssä ja joilla on mahdollisuus antaa kuvataideterapiatyön työnohjausta.

Hakuohjeet

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa hakija kuvaa
omia tavoitteitaan ja motivaatiotaan hakea koulutukseen sekä
työkokemustaan, täydennyskouluttautumistaan, nykyisiä työtehtäviään ja
mahdollisia muita alaan liittyviä vastuitaan. Hakemukseen liitetään
jäljennökset psykoterapeuttikoulutuksen todistuksesta, Valviran
todistuksesta psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeudesta sekä
todistus mahdollisesta erillisestä (kuva)taideterapeutin koulutuksesta.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja peruskoulutus.

Hakuaika päättyy 30.6.2019. Valintahaastattelut pyritään tekemään
elokuun aikana. Haastattelun hinta on 150 €. Haastattelut järjestetään
Helsingissä. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse hakuajan
päätyttyä.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: Merja Kivelä, Laivalahdenkaari 7 B 19, 00810 Helsinki
Lisätietoja: Koulutuksen johtaja Merja Kivelä merja.maarit.kivela(at)gmail.com 050 462 4849

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on sidoksissa opiskelijamäärään. Koulutuksen hinta tulee olemaan koulutusryhmän koosta riippuen (8-12 opiskelijaa) 3100-4700 €/vuosi. Koulutushinta sisältää lähiopetuspäivien opetuksen, 44 h omaa terapiaa ja 28 tuntia työnohjauksen työnohjausta. Lisäksi koulutusmaksu kattaa lounaat, päiväkahvit ja osan taidemateriaaleista.

Koulutuksen hintaan eivät sisälly suurryhmän osallistuminen (16 h) ja kuvataidepsykoterapiatyön työnohjaus (72 h). Koulutuksen kuvataidepsykoterapiatyön työnohjaus voi toteutua ryhmässä, jonka opiskelijat voivat halutessaan muodostaa.

Kuvataidepsykoterapiatyön työnohjausta, joka on tapahtunut (kuvataide)psykoterapeutiksi valmistumisen jälkeen, on mahdollista hyväksilukea osaksi kouluttajapsykoterapeuttikoulutusta enintään 22 tuntia. Tällöin opiskelijan kustannettavaksi jää 50 tuntia työnohjausta. Koulutuksen johtoryhmä tekee päätöksen hyväksiluettavista tunneista yksilöllisesti jokaisen hakijan osalta. Tätä varten koulutettavan on toimitettava työnohjaajan todistus toteutuneista kuvataidepsykoterapian työnohjaustunneista.

Lataa ja lue tähän koulutukseen liittyvät pdf-esitteet:

OPS Kouluttajakoulutus

ja

Kuvataidepsykoterapian integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus_seminaarit

ja

Kuvallinen kouluttajakoulutus_esite

 

 

Koulutuksen historia

Taideteollisen Korkeakoulun Koulutuskeskus (TaiK) on järjestänyt kuvataidepsykoterapiakoulutusta vuodesta 1974 lähtien. Kuvataidepsykoterapiakoulutus päättyi TaiKissa vuonna 2003.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO, nyk. VALVIRA) rekisteröi hakemuksen perusteella koulutuksesta valmistuneet erityistason psykoterapeutteina.

Suomen Mielenterveysseuran ja Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien liiton yhteistyössä toteutui vaativan erityistason kuvataidepsykoterapian kouluttajakoulutus, joka päättyi 2005.

TEO hyväksyi kouluttajakoulutuksen suorittaneet vaativan erityistason psykoterapeuteiksi vuonna 2007.

Vuonna 2011 – 2015 toteutui erityistason kuvataidepsykoterapeuttikoulutus yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Koulutus oli Valviran hyväksymä eli koulutuksesta valmistuneet terapeutit voivat hakea suojattua psykoterapeutti-ammattinimikettä.

Lisäksi Suomen kuvataidepsykoterapeuttien Liitto on järjestänyt kahdesti psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa v. 2008 – 2009 ja v. 2009 -2011.