Koulutus

kuvataidepsykoterapia koulutus

Kuvataidepsykoterapeuttien integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2021-2023

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry on aloittanut keväällä 2021 kaksivuotisen kuvataidepsykoterapian integratiivisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä on hyväksynyt koulutuksen opetussuunnitelman 18.12.2018.

Koulutus sisältää 38 lähiopetuspäivää. Se tulee toteutumaan Helsingissä.

Koulutukseen on voinut hakea joko kuvataidepsykoterapiakoulutuksen suorittaneet tai sekä taideterapiakoulutuksen että psykoterapiakoulutuksen suorittaneet henkilöt, jotka toimivat kliinisessä työssä ja joilla on mahdollisuus antaa kuvataideterapiatyön työnohjausta.

Hakuohjeet

Koulutukseen haettiin vapaamuotoisella hakemuksella, jossa hakija kuvasi
omia tavoitteitaan ja motivaatiotaan hakea koulutukseen sekä
työkokemustaan, täydennyskouluttautumistaan, nykyisiä työtehtäviään ja
mahdollisia muita alaan liittyviä vastuitaan. Hakemukseen liitettiin
jäljennökset psykoterapeuttikoulutuksen todistuksesta, Valviran
todistuksesta psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeudesta sekä
todistus mahdollisesta erillisestä (kuva)taideterapeutin koulutuksesta.
Hakemuksesta tuli käydä ilmi hakijan nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja peruskoulutus.

Hakuaika päättyi 30.4.2020, mutta sitä jatkettiin. Valintahaastattelun hinta on 150 €. Haastattelut järjestettiin Helsingissä. Haastattelukutsut lähetettiin sähköpostitse hakuajan päätyttyä.

Hakemukset ja lisätiedot:
Koulutuksen johtaja Mimmu Rankanen, mimmu.rankanen(at)hotmail.com

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on sidoksissa opiskelijamäärään. Koulutuksen hinnan arvioitiin tulevan olemaan koulutusryhmän koosta riippuen (8-12 opiskelijaa) 3100-4700 €/vuosi. Koulutushinta sisältää lähiopetuspäivien opetuksen, 44 h omaa terapiaa ja 28 tuntia työnohjauksen työnohjausta. Lisäksi koulutusmaksu kattaa lounaat, päiväkahvit ja osan taidemateriaaleista.

Koulutuksen hintaan eivät sisälly suurryhmän osallistuminen (16 h) ja kuvataidepsykoterapiatyön työnohjaus (72 h). Koulutuksen kuvataidepsykoterapiatyön työnohjaus voi toteutua ryhmässä, jonka opiskelijat voivat halutessaan muodostaa.

HUOM. Kuvataidepsykoterapiatyön työnohjausta, joka on tapahtunut (kuvataide)psykoterapeutiksi valmistumisen jälkeen, on mahdollista hyväksilukea osaksi kouluttajapsykoterapeuttikoulutusta enintään 22 tuntia. Tällöin opiskelijan kustannettavaksi jää 50 tuntia työnohjausta. Koulutuksen johtoryhmä tekee päätöksen hyväksiluettavista tunneista yksilöllisesti jokaisen hakijan osalta. Tätä varten koulutettavan on toimitettava työnohjaajan todistus toteutuneista kuvataidepsykoterapian työnohjaustunneista.

Koulutuksen pdf-esite, klikkaa tästä: Kuvataidepsykoterapeuttien kouluttajakoulutus 2021.

 

Koulutuksen historia

Taideteollisen Korkeakoulun Koulutuskeskus (TaiK) on järjestänyt kuvataidepsykoterapiakoulutusta vuodesta 1974 lähtien. Kuvataidepsykoterapiakoulutus päättyi TaiKissa vuonna 2003.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO, nyk. VALVIRA) rekisteröi hakemuksen perusteella koulutuksesta valmistuneet erityistason psykoterapeutteina.

Suomen Mielenterveysseuran ja Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien liiton yhteistyössä toteutui vaativan erityistason kuvataidepsykoterapian kouluttajakoulutus, joka päättyi 2005.

TEO hyväksyi kouluttajakoulutuksen suorittaneet vaativan erityistason psykoterapeuteiksi vuonna 2007.

Vuonna 2011 – 2015 toteutui erityistason kuvataidepsykoterapeuttikoulutus yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Koulutus oli Valviran hyväksymä eli koulutuksesta valmistuneet terapeutit voivat hakea suojattua psykoterapeutti-ammattinimikettä.

Lisäksi Suomen kuvataidepsykoterapeuttien Liitto on järjestänyt kahdesti psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa v. 2008 – 2009 ja v. 2009 -2011.